Studia menedżerskie

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Atuty kierunku to profesjonalna kadra wykładowców, zajęcia z praktykami oraz wysoka jakość w atrakcyjnej cenie. Studia przygotowują do sprawowania różnego rodzaju funkcji kierowniczych, zarządzania firmą i jej poszczególnymi działami, kreowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, tworzenia strategii rozwoju firmy i planów projektów organizacyjnych, a także doskonalą umiejętności przywódcze, negocjacyjne i techniki autoprezentacji.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania organizacją;
 • wypracuje umiejętności przywódcze;
 • nabędzie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych;
 • zdobędzie umiejętności strategicznego i operacyjnego kierowania firmą;
 • nauczy się jak prowadzić negocjacje i rozwiązywać różne problemy;
 • dowie się jak przygotować strategię rozwoju firmy oraz plany projektów organizacyjnych;
 • pozna najnowsze techniki zarządzania zasobami ludzkimi;

WYKŁADOWCY:


WSPÓŁPRACA:

 

 


ADRESACI STUDIÓW:

 • menedżerowie;
 • kadry zarządzające w przedsiębiorstwach i zakładach pracy;
 • właściciele firm;
 • politycy;
 • działacze związków zawodowych;
 • kandydaci na stanowiska zarządcze;
 • osoby, które chcą udoskonalić swoje umiejętności zarządcze i interpersonalne;

PROGRAM STUDIÓW:

 • zarządzanie strategiczne
 • rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie jakością
 • prawo gospodarcze
 • marketing
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie strategiczne sprzedażą
 • zarządzanie innowacjami
 • coaching menedżerski
 • zarządzanie kompetencjami
 • zarządzanie projektami
 • przywództwo
 • zarządzanie finansami
 • PR i zarządzanie informacja
 • budowanie kultury LEAN
 • zarządzanie marką

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

STUDIA MENEDŻERSKIE
Program studiów 181 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1600 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl