Studia menedżerskie

O STUDIACH:

Atuty kierunku to profesjonalna kadra wykładowców, zajęcia z praktykami oraz wysoka jakość w atrakcyjnej cenie. Studia przygotowują do sprawowania różnego rodzaju funkcji kierowniczych, zarządzania firmą i jej poszczególnymi działami, kreowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, tworzenia strategii rozwoju firmy i planów projektów organizacyjnych, a także doskonalą umiejętności przywódcze, negocjacyjne i techniki autoprezentacji.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania organizacją;
 • wypracuje umiejętności przywódcze;
 • nabędzie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych;
 • zdobędzie umiejętności strategicznego i operacyjnego kierowania firmą;
 • nauczy się jak prowadzić negocjacje i rozwiązywać różne problemy;
 • dowie się jak przygotować strategię rozwoju firmy oraz plany projektów organizacyjnych;
 • pozna najnowsze techniki zarządzania zasobami ludzkimi;

WYKŁADOWCY:


WSPÓŁPRACA:

 

 


ADRESACI STUDIÓW:

 • menedżerowie;
 • kadry zarządzające w przedsiębiorstwach i zakładach pracy;
 • właściciele firm;
 • politycy;
 • działacze związków zawodowych;
 • kandydaci na stanowiska zarządcze;
 • osoby, które chcą udoskonalić swoje umiejętności zarządcze i interpersonalne;

PROGRAM STUDIÓW:

 • zarządzanie strategiczne
 • rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie jakością
 • prawo gospodarcze
 • marketing
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie strategiczne sprzedażą
 • zarządzanie innowacjami
 • coaching menedżerski
 • zarządzanie kompetencjami
 • zarządzanie projektami
 • przywództwo
 • zarządzanie finansami
 • PR i zarządzanie informacja
 • budowanie kultury LEAN
 • zarządzanie marką

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

STUDIA MENEDŻERSKIE
Program studiów 181 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od wtorku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1600 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z kwesturą: kwestura@wsh.pl