KIERUNKI STUDIÓW

Studia podyplomowe to sposób na pogłębienie posiadanej wiedzy lub zdobycie nowych kwalifikacji. Jest to doskonała okazja do zdobycia umiejętności uznawanych przez pracodawców, uporządkowania wiedzy i doświadczenia oraz ukierunkowanie się na dalszy rozwój. Studia podyplomowe pozwalają na zaspokojenie własnych ambicji, a przy okazji są szansą na awanse i podwyżki.

Zapraszamy do zapoznania się z różnymi formami kształcenia podyplomowego, które proponuje swoim studentom Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Sprawdź, dla kogo są przeznaczone!

 

Organizacja studiów

Studia podyplomowe obejmują wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria komputerowe, ćwiczenia, gry decyzyjne i symulacyjne. Wykładowcami są przede wszystkim znakomici nauczyciele akademiccy oraz praktycy – specjaliści i menedżerowie.

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym, a zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo studia podyplomowe?

Propozycja podjęcia studiów podyplomowych w Radomiu skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych kontynuacją nauki, a także do pracowników firm i instytucji, osób czynnych zawodowo, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć dodatkowe umiejętności.

Warunkiem uczestnictwa w studium jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (licencjat, inżynier, magister).

 

Wyższa Szkoła Handlowa oferuje ponad 20 kierunków studiów podyplomowych.

 

KIERUNKI STUDIÓW

CZESNE

REKRUTACJA

 

 

 

 

 

 

 

Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić BEZPŁATNY INFORMATOR prosimy o kontakt:

 

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

ul. Traugutta 61a

26-600 Radom

e-mail: podyplomowe@wsh.pl