Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia kwalifikacyjne)

Studia nadają kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego ruchowo, upośledzonego umysłowo, słabowidzącego i niewidomego, słabosłyszącego i niesłyszącego, dziecka z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju oraz uczą posługiwania się językiem migowym. Program skierowany jest do psychologów, pedagogów, logopedów oraz osób zainteresowanych pracą w zespołach wczesnej interwencji pracujących, z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością. Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w ośrodkach rehabilitacji i placówkach edukacyjnych realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju.

W programie studiów m.in.: medyczne aspekty zaburzeń rozwoju małego dziecka, diagnoza rozwojowa i funkcjonalna, metody terapii i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego, podstawy języka migowego, podstawy psychologii rozwojowej, planowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnoza i wspomaganie dziecka z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju.

                        REKRUTACJA