Zamówienia publiczne

Tematyka studiów obejmuje regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem regulacji prawnych UE w tym zakresie. Studia przygotowują do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Studia adresowane są do osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udziale zamówień publicznych, kontrolą przebiegu procesu zamówień publicznych, przedsiębiorców lub ich pracowników, którzy biorą udział w publicznych przetargach np. w takich branżach jak: budowlana, farmaceutyczna, medyczna, komputerowa, artykułów biurowych itp.

W programie studiów m.in.: postępowanie o zamówienie publiczne, tryby zamówień publicznych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, obligatoryjne i deklaratoryjne ogłoszenia w zamówieniach publicznych, system zamówień publicznych, sprawozdawczość zamówień publicznych oraz wydatki publiczne do 30 tys. euro, audyt i kontrola wewnętrzna zamówień publicznych, środki ochrony prawnej.

                        REKRUTACJA