Zarządzanie nieruchomościami

Program studiów adresowany jest do osób zajmujących się dziedziną nieruchomości, m.in.: developerów, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, administratorów, właścicieli i pracowników wspólnot mieszkaniowych oraz biur nieruchomości. Studia przygotowują do wykonywania czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji oraz podejmowania decyzji w zakresie zarządzania wartością nieruchomości w oparciu o ustaloną zarządzania.

W programie studiów m.in.: ekonomika rynku nieruchomości, marketing rynku nieruchomości, prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzanie dokumentacją, techniczne utrzymanie nieruchomości, zarządzanie najmem, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

                        REKRUTACJA Radom                              REKRUTACJA Piotrków Tryb.