Zarządzanie operacyjne (Operations Management) – NOWOŚĆ!

Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów z obszaru zarządzania operacyjnego, których głównym zadaniem jest podniesienie efektywności organizacji, a tym samym jej konkurencyjności na rynku. Absolwent będzie zwiedział ,jakie działania powinien podjąć, aby zwiększyć poziom obsługi klienta, poprawić jakość produktów oraz zmniejszyć koszty i poprawić rentowność przedsiębiorstwa.

W programie m.in.: przedsiębiorstwo i zarządzanie przedsiębiorstwem, proces produkcyjny i jego elementy, projektowanie sieci dystrybucji, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, komputerowe wspomaganie zarządzania operacyjnego.

 

                     REKRUTACJA