Zarządzanie oświatą

O STUDIACH:

Studia przeznaczone są dla pracowników oświaty, a także osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie organizacji i kierowania placówkami oświatowymi. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, a także środowiska lokalnego. Absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w placówkach oświatowych.


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • pozna najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą;
 • rozwinie umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie;
 • zdobędzie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową;
 • nabędzie umiejętność praktycznego kierowania pracą placówki podczas praktyk kierowniczych u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek;

WSPÓŁPRACA:

 

 

 

 


ADRESACI STUDIÓW:

 • obecni pracownicy oświaty;
 • osoby, które chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie organizacji i kierowania placówkami oświatowymi;
 • osoby, które przygotowują się do objęcia stanowiska kierowniczego w placówce oświatowej,
 • nauczyciele;
 • absolwenci innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne;

PROGRAM STUDIÓW:

 • trening personalny
 • prawo oświatowe
 • nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówkach oświatowych
 • przywództwo edukacyjne w szkole
 • marketing i promocja szkoły
 • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • technologie informacyjne w edukacji i zarządzaniu oświatą
 • wybrane zagadnienia organizacji przestrzeni edukacyjnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera)
 • finansowanie działalności oświatowej – pozyskiwanie funduszy unijnych;
 • organizacja systemu wsparcia psychologicznego dla uczniów w sytuacjach kryzysowych;
 • coaching liderski
 • kierowanie zmianą i rozwiązywanie konfliktów
 • metodyka tworzenia koncepcji pracy szkoły
 • organizacja pracy i zarządzenie szkołą;
 • zarządzanie finansami publicznymi w oświacie

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Program studiów 190 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty:

 

REKRUTACJA ONLINE

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz e-mail z informacją, w jaki sposób możesz dostarczyć wymagane dokumenty.

REKRUTACJA STACJONARNA

Skompletuj wymagane dokumenty. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się:

PUNKT REKRUTACYJNY

ul. Traugutta 61a, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Uczelni.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl / ewitkowska@wsh.pl


mgr Katarzyna Dusińska
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
tel. 603 441 717
e-mail: kdusinska@wsh.pl


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1200 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl