Zarządzanie zasobami ludzkimi

Z UWAGI NA SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRYBIE ONLINE

– jako Uczelnia jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w takim trybie i dajemy Państwu możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na nowych zasadach.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na naszej Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników.

Oczywiście każdy słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się i użytkowania swoim kontem. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Państwo będziecie mieć bezpośredni kontakt z naszymi wykładowcami i całą administracją Uczelni.


O STUDIACH:

Program studiów przewiduje przewagę zajęć praktycznych nad teoretycznymi. Małe grupy i przyjazna atmosfera stymulują rozwój i pogłębienie umiejętności w zakresie porozumiewania się i komunikacji w firmie, pozyskiwania pracowników, kierowania i przywództwa, motywowania. Podczas studiów słuchacze nabywają praktycznej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rekrutacji, oceniania, motywowania, wynagradzania pracowników. 


CELE STUDIÓW:

Słuchacz:

 • zdobędzie praktyczną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rekrutacji, oceniania, motywowania, wynagradzania pracowników, komunikacji wewnętrznej, zarządzania;
 • pozna nowoczesne metody zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach o różnej specyfice pracy;
 • rozwinie wiedzę z zakresu psychologii, socjologii czy prawa;
 • nabędzie umiejętności komunikacji interpersonalnej;
 • zapozna się ze współczesnymi kierunkami zarządzania kapitałem ludzkim;
 • pozna psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi;
 • przećwiczy sztukę prowadzenia negocjacji;

WYKŁADOWCY:

 


WSPÓŁPRACA:

 

 


ADRESACI STUDIÓW:

 • osoby zarządzające kadrami (szkoleniowcy, doradcy, dyrektorzy ds. personalnych, dyrektorzy ds. rozwoju personalnego, itd.);
 • przedstawiciele działów HR;
 • menedżerowie;
 • osoby zainteresowane tematyką zarządzania zasobami ludzkimi;

PROGRAM STUDIÓW:

 • zarządzanie kompetencjami
 • rola menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • systemy motywacyjne w zarządzaniu
 • systemy oceny pracy
 • specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej
 • skuteczne negocjacje
 • kierowanie zasobami ludzkimi
 • komunikacja i budowanie zespołu
 • coaching i mentoring w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kultura organizacji a zarządzanie zmianą
 • turkusowy model zarządzania
 • elementy prawa pracy
 • rekrutacja i selekcja pracowników
 • rynek pracy i polityka społeczna
 • budowanie kultury LEAN
 • wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 • rozwój pracowników i projektowanie procesów szkoleniowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Program studiów 182 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów niestacjonarne – sobota-niedziela

ZASADY NABORU:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:


ETAPY REKRUTACJI:

1. REJESTRACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy:

REKRUTACJA ONLINE

lub złożyć komplet dokumentów w naszym Biurze.

2. DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA

Po uzbieraniu się grupy kontaktujemy się z Tobą celem dostarczenia niezbędnych dokumentów.


Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu:

mgr Estera Witkowska

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

tel. 691 485 335

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl,

wt.- sob. 08.00-16.00

 

mgr Katarzyna Dusińska

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. 603 441 717

e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

wt. -sob. 08.00-16.00


OPŁATY ZA STUDIA:

 • brak opłaty rekrutacyjnej i opłaty wpisowego;
 • opłata za semestr to 1600 zł;
 • Harmonogram opłat do pobrania;
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE;
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY:

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl